VVS- och elplanering i Kimito och hela skärgårdsområdet

Vi utfärdar också energicertifikat

Strandells El:s huvudsakliga tjänster omfattar utöver installations- och försäljningsverksamhet även el- och VVS-planering. Vi gör planering för alla typer av nybyggnads- och renoveringsprojekt, såsom egnahemshus, affärsfastigheter, kontor eller husbolag. Vi har de nödvändiga tillstånden och kvalifikationerna och naturligtvis mångårig arbetserfarenhet av el- och VVS-planeringsprojekt. Vi använder oss i planeringen av CADS-programvara. Du kan lita på vår yrkeskunskap - vi planerar el- eller VVS-arbeten i enlighet med alla säkerhetskrav, lagar och naturligtvis kundens önskemål, utan att glömma det praktiska. Kontakta oss gärna för att diskutera vidare om just dina planeringsbehov.

Elplanering

Elplaneringen avgör placeringen av elutrustningen i en fastighet. Vi gör elplanering för både mindre projekt samt större bygg- eller renoveringsprojekt, i enlighet med kundens önskemål. Vid behov assisterar vi kunden redan i ett tidigt utvecklingsskede med placeringen av elutrustning och eluttag, till exempel vid nybyggen. Genom att investera i yrkeskunnig hjälp med elplaneringen investerar du samtidigt i säkerhet, kvalitet och användbarhet under de kommande åren.

VVS-planering

Våra planeringstjänster omfattar även yrkeskunnig VVS-planering. Vi planerar värme-, vatten- och ventilationssystem för byggnader, i enlighet med kundens önskemål och behov. Precis som vid elplanering är yrkeskunskap inom VVS-planering även i en nyckelroll; bra planering besparar byggaren från överflödiga problem och spar pengar. Vi ingår i Hanakat-kedjan.

Energicertifikat

Strandells El utfärdar också energicertifikat för egnahemshus, parhus och husbolag. Hos oss utfärdas certifikaten av Håkan Sjögren, som har FISE-kompetens för utfärdande av energicertifikat. Energicertifikatet gör det möjligt att jämföra byggnaders energieffektivitet. Detta är särskilt praktiskt vid köp och uthyrning, eftersom bostadens totala energiförbrukning direkt är kopplad till ägarens plånbok. Förutom utfärdande av energicertifikat kan vi också ge våra kunder råd om hur energieffektiviteten kan förbättras, till exempel genom att byta ut ett gammalt värmesystem till en värmepump.

Vårt företag har beviljats kreditklassificeringen AA

Blev du intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Om du blev intresserad av våra tjänster och vill höra mer eller begära offert, ber vi dig kontakta oss. Du kan också ställa frågor om vårt sortiment med hjälp av formuläret. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklar 13 och 14

Registrets namn: Kundregister

Den registeransvarige:

Fo-nummer: 0529949-4

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 02-427080 mail@strandell.fi

Kontaktperson i ärenden angående registret:

Namn: Sofia Hellsberg

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 040-596 30 86 sofia.hellsberg@strandell.fi

STRANDELLS EL | MÄSTARVÄGEN 2 | 25700 KIMITO | 02 427 080 | FÖRNAMN.EFTERNAMN@STRANDELL.FI