Vår resa till att bli skärgårdens främsta el- och VVS-leverantör

Bekanta dig med Strandells El Ab:s historia i ett nötskal

Strandells El:s rötter sträcker sig tillbaka till året 1950, då Harry Strandell grundade ett eget elinstallationsföretag. I början var företagets "huvudkontor" ganska blygsamt inhyst i ett hönshus i anknytning till hemmet, men åtta år senare flyttade verksamheten till källaren av ett nybyggt hem. På vintern arbetades det inomhus med installationsarbeten och under sommaren drogs elkablar utomhus.

I källaren hade Harry under några årtionden både sitt lager, kontor och verkstad. Harrys söner Tommy och Kim minns, roade, att varje kvadratcentimeter i källaren till brädden var fylld med prylar, och den i småpojkarnas ögon spännande och fascinerande källaren har troligen varit en delorsak till att pojkarna senare, som en naturlig följd, har valt att bli delaktiga i sin fars verksamhet.

Affärsverksamheten utvecklas

På 1960-talet gick Tommy aktivt med i verksamheten. "Pappa och företaget var min yrkesskola," säger Tommy. "De certifieringar och kvalifikationer som krävs i branschen skaffade jag mig senare, enligt behov." Arbete fanns det tillräckligt av och på 1970-talet hade företaget redan 15–16 anställda. Harry Strandell var med tidens mått mätt en anmärkningsvärd arbetsgivare. På 1970-talet var det speciellt varmluftsanläggningar som utgjorde företagets huvudsakliga arbete, och på 1980-talet utvidgades serviceutbudet till att omfatta VVS-installationer och el- och VVS-planering. Källaren, som fungerat väl i en lång tid, fick på 80-talet ge vika för nya utrymmen, när verksamheten växte och började formas till sin nuvarande modell. Samtidigt gick Harrys andra son, Kim, med i verksamheten som nyutbildad tekniker, och hela verksamheten förflyttades till en nybyggd affärsfastighet. Verksamheten blomstrade.

Pensionen hägrar – generationsbytet för med sig ytterligare expandering av tjänsterna

År 1987 gick Strandells El:s grundare i välförtjänt pension. Företagets generationsbyte gick smidigt - Tommy och Kim hade ju varit med i företaget i åratal. "Jag har aldrig ens på allvar föreställt mig något annat yrke än detta", medger Tommy.

Med bröderna vid rodret accelererade företagets utveckling och tjänsterna expanderades; nya produkter var bl.a. värmepumpar och VVS-tillbehör. Strandells El:s butik påbörjade sin verksamhet under 1987/1988. I slutet av 80-talet tog företaget också i bruk ett datorsystem för fakturering och planering; Strandells El var i det avseendet en riktig pionjär, eftersom inte ens bankerna ännu hade datorer till sitt förfogande.

Strandells El Ab är här för att stanna

Strandells El:s bakgrund utgör en underbar historia om lokal företagsamhet och en familjs gemensamma yrkesval. I och med den under årens lopp växande verksamheten expanderade företagets affärslokaler år 2008 till att omfatta 1000 kvadratmeter. Telefonerna hos Strandells El ringde konstant, ett kundbesök följdes av ett annat och besökare kom till butiken för att uträtta än det ena och än det andra ärendet. En otrolig resa från ett enmansföretag i ett gammalt hönshus till skärgårdens främsta el- och VVS-leverantör, långt in i framtiden.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Kontakta oss  – vi berättar gärna mer!

Vårt företag har beviljats kreditklassificeringen AA

Blev du intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Om du blev intresserad av våra tjänster och vill höra mer eller begära offert, ber vi dig kontakta oss. Du kan också ställa frågor om vårt sortiment med hjälp av formuläret. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklar 13 och 14

Registrets namn: Kundregister

Den registeransvarige:

Fo-nummer: 0529949-4

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 02-427080 mail@strandell.fi

Kontaktperson i ärenden angående registret:

Namn: Jonathan Röblom

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 0400-907 42 6 jonathan.roblom@strandell.fi

STRANDELLS EL | MÄSTARVÄGEN 2 | 25700 KIMITO | 02 427 080 | FÖRNAMN.EFTERNAMN@STRANDELL.FI