Strandells El

Elarbeten från Kimito till hela Egentliga Finland

Strandells El är en mångsidigt betjänande specialist inom elbranschen. Bekanta dig med våra tjänster och referenser och kontakta oss! Förutom kunder i Kimito-området betjänar vi hela Egentliga Finland. Kontakta oss eller besök vår butik!

Kontaktuppgifter

Strandells El
Mästarvägen 2
25700 Kimito

Tel.02 427 080

Email förnamn.efternamn@strandell.fi

Butikens öppethållningstider

Mån-fre 7.30–17.00
Lördag 9.00–13.00

VVS och värmepumpar

Mats Strandell
Försäljning och planering av jordvärme och luftvattenvärme
0400 888 014

Leif Granlund
Teknisk försäljare - luftvärmepumpar, vattenreningsverk, solenergi
040 674 8282

Håkan Sjögren

VVS-, luftkonditionering och avloppsplanering, kvalifikation för energicertifiering (FISE)

040 827 6273

Tommy Källberg

Montör

Richard Nyman

Montör

Johan Fabiansson

Montör

Christian Mollgren

Montör

Samarbetspartners:

Servicefarm F:ma Jörgen Moring / tel. 0400 584 325
Service av småmaskiner

Elplanering och elinstallationer

Kim Strandell

VD, elinstallationer och -planering

040 503 86 83

Michael Hellström
Montör

Joel Eriksson

Montör

Butik

Tom Karell

Butikschef

044 087 1151

Jonathan Röblom
Försäljning
0400 907 426

Joni Lindström
Försäljning, lager
044 751 2686


Kontor

Sofia Hellsberg

Ekonomi- och personalchef

040 596 3086

Vårt företag har beviljats kreditklassificeringen AA

Blev du intresserad av våra tjänster? Kontakta oss!

Om du blev intresserad av våra tjänster och vill höra mer eller begära offert, ber vi dig kontakta oss. Du kan också ställa frågor om vårt sortiment med hjälp av formuläret. Vi återkommer till dig så snart som möjligt!

Via e-post
Via SMS
Registerbeskrivning
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklar 13 och 14

Registrets namn: Kundregister

Den registeransvarige:

Fo-nummer: 0529949-4

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 02-427080 mail@strandell.fi

Kontaktperson i ärenden angående registret:

Namn: Sofia Hellsberg

Adress: Mästarvägen 2, 25700 Kimito

Telefonnummer och e-post: 040-596 30 86 sofia.hellsberg@strandell.fi

STRANDELLS EL | MÄSTARVÄGEN 2 | 25700 KIMITO | 02 427 080 | FÖRNAMN.EFTERNAMN@STRANDELL.FI